Kerkomroep

Onze gemeente maakt geen gebruik van een eigen installatie, maar verwijst naar de voorzieningen in de Hervormde gemeente van Vlagtwedde. Op de website van deze gemeente kunt u de onderstaande instructies vinden:

De kerk [van Vlagtwedde] is voorzien van een kerktelefoonzender van sIKN. Hiermee zijn de diensten zowel via internet als via een kerktelefoontoestel thuis te beluisteren. 

Internet: Om een dienst online te beluisteren gaat u naar www.kerkomroep.nl of u klikt op een van de muzieknootjes op deze pagina. U hoeft geen wachtwoord in te vullen en er worden geen kosten in rekening gebracht. 

Kerktelefoon thuis: U kunt ervoor kiezen om thuis naar de dienst te luisteren met een kerktelefoontoestel. U krijgt zo’n toestel van de kerk in bruikleen nadat u daarvoor een borg heeft betaald. Voor het maandelijkse abonnement worden kosten in rekening gebracht. Inlichtingen over beide manieren van meeluisteren verkrijgt u bij de kerkrentmeesters:kerkrentmeesters@hervgemvlagtwedde.nl