Anbi

anbi

De Hervormde Gemeente Bourtange staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).  Deze ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.
Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen vindt u hieronder een aantal documenten.

Door op de link te klikken, kunt u de bestanden downloaden:

ANBI kerkv 2022

ANBI diaconie 2022