Privacy

Privacyverklaring

De Protestantse Kerk in Nederland heeft naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor alle kerkelijke gemeenten een model voor een ‘privacystatement’ samengesteld. Ook de Hervormde Gemeente Bourtange heeft dit model overgenomen. U kunt het ‘privacystatement’ hier downloaden.