Orgel

Een pijporgel voor Bourtange
Na verschillende pogingen in het verleden om een historisch pijporgel voor onze kerk te verwerven, is het gelukt om een zeer bijzonder instrument te verwerven. In Enkhuizen is de Lutherse kerk (Breedstraat 40) aan de eredienst onttrokken en de nieuwe eigenaar heeft het orgel aan de Hervormde gemeente van Bourtange aangeboden. Het gaat om een prachtig orgel uit 1782 van de bekende orgelbouwer Gideon Thomas Bätz (1751-1820) met rococo snijwerk van Andries Everhardt Francke. De orgelkas met soffiet (onderzijde van het front, met daarin een uurwerk), balustrade en standvinken staan als geheel op de Rijksmonumentenlijst. Het binnenwerk (10 registers) is in 1911 en 2002 door de orgelbouwers Steenkuil en De Wit grotendeels vervangen.

Fondsenwerving
We bevinden ons nu in de fase dat we de financiering voor de herplaatsing en restauratie proberen rond te krijgen. De monumentale delen zijn subsidiabel, maar voor m.n. het binnenwerk zijn we aangewezen op fondsenwerving en vrijwillige bijdragen. Hoewel de Hervormde gemeente jarenlang heeft gespaard (orgelfonds) voor een pijporgel, is het beschikbare budget ontoereikend voor de totale realisatie van het project. Giften zijn daarom van harte welkom! Met ieders hulp moet het mogelijk zijn om de historische vestingkerk van Bourtange voor het eerst in haar geschiedenis van een fraai pijporgel te voorzien.

Wilt u ons financieel steunen?
Het zou ons geweldig helpen wanneer u ons zou willen ondersteunen met een gift. Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt op bankrekening
NL30 RABO 0365767018 t.n.v. Ned. Herv. Gemeente Bourtange, onder vermelding van ‘orgelfonds’. Alvast onze hartelijke dank! Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de scriba van de gemeente (zie contact). Een foto-impressie (Photoshop) van de toekomstige situatie ziet er zo uit: