Nieuws

Bericht van het moderamen van de Generale Synode m.b.t. de Coronamaatregelen:

‘Het moderamen is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor wat betreft aantallen kerkgangers, omdat de 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek. De Protestantse Kerk in Nederland neemt het laatste CIO-advies dan ook van harte over. Ds. Batenburg (preses): “Door veel mensen is hier lange tijd naar uitgekeken. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven.”‘ Uiteraard blijven de basisregels belangrijk.

Meer informatie vindt u op de website van de landelijke kerk: https://protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-25-februari-beperkingen-rond-corona-voorbij-basisregels-blijven-belangrijk/.