Nieuws

Nieuws uit de gemeente in ‘De Wegwijzer’
Onze gemeente heeft een eigen katern in het kerkblad ‘De Wegwijzer’ van de Hervormde gemeente te Vlagtwedde. Het blad verschijnt maandelijks, behalve in de zomervakantie. Kopij kan worden aangeleverd via e-mail: scriba@hervgembourtange.nl.

De administratie wordt verzorgd door de heer H. Bossen, Wollinghuizerweg 152 te Vlagtwedde, 0599-313128 (kerkrentmeesters@hervgemvlagtwedde.nl). De bezorging geschiedt met behulp van vrijwilligers. De abonnementsprijzen bedragen per jaar: € 12,50

Abonnementsprijzen per jaar:
Bij automatische incasso: € 12,50 per jaar. Toeslag postbezorging: € 25,- Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL 40 RABO 0373 7309 26 t.n.v. C.V.K. Herv. Gemeente Vlagtwedde.