Home

kerkgebouw

Ontmoeting staat centraal, niet alleen tijdens de zondagse erediensten.

De Hervormde Gemeente van Bourtange leeft, zeven dagen per week. Dit blijkt ook uit diverse activiteiten, paasontbijt, activiteiten rond Kerst in de kerk, barbecue, gesprekskring, speciale diensten voor jong en oud tot gemeenteavonden met bijbel studie.

Er zijn veel mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof dat ons bindt en voedt. Als bezoeker van onze site willen wij u/jou dan ook graag uitnodigen om ons te bezoeken.

Veel mensen hebben vragen of zoeken een luisterend oor. Wij hebben niet overal een antwoord op, maar willen er wel graag voor iedereen zijn.

Tijdens de zondagse erediensten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling.

Zingen zowel psalmen als gezangen, eventueel aangevuld met liederen uit.

Johannes de Heer of het evangelisch liedboek. Met de Hervormde Gemeente Vlagtwedde hebben wij gezamenlijk een voorganger Ds. J.F. Hoogstede.