Welkom

kerkgebouw

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Bourtange. Fijn dat u onze website bekijkt. Misschien vindt u een aanleiding om ons te bezoeken. De kerkdeur staat op zondagochtend open, ook voor u!

Kom dan binnen, neem plaats en sta open voor wat u hoort. De Bijbel gaat open en u luistert naar woorden die u inspireren, bemoedigen en tot nadenken stemmen. In de preek worden de woorden uitgelegd en op uw persoonlijke situatie toegepast. Onder orgelbegeleiding zingt u de psalmen en andere liederen “uit de schat der eeuwen” mee. Aan het einde van de dienst ontvangt u de zegen van de Almachtige Vader, Die u zoekt en roept en Zich over u wil ontfermen. Hij vraagt u daarvoor om te vertrouwen op Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Wanneer u zich openstelt, zal de Heilige Geest het gehoorde bevestigen in uw hart.

Onze kerk staat in de historische vesting Bourtange (Marktplein 2A). De diensten beginnen om 9.30 u., tenzij anders wordt aangegeven. Parkeren kan op het plein voor de kerk in de vesting of op de parkeerplaats bij het Informatiecentrum (Willem Lodewijkstraat 33). Kom gerust en maak kennis met onze gemeente.